Styrelsen i Björbäcks ryttarförening


Ordförande

Camilla Feurst

076-7717606

camilla.feurst@gmail.com


Kassör

Monica Nilsson

0705-126020

monica@domestorp.se


Sekreterare

Ingela Lindberg

070-5803329


Ledamot

Annika Welther

070-6482057


Ledamot

Veronica Cederholm

070-3110875


Ledamot

Stig-Arne Göstasson (Stigge)

070-5855793Revisor

Jessica Pålsson


Kontakta styrelsen om du har frågor på:

monica@domestorp.se